พระพุทธชินสีห์มุนีนาถ พระวิหารทิศ วัดพระเชตุพน

พระพุทธชินสีห์มุนีนาถ อุรคอาสนบัลลังก์ อุทธังทิศภาคนากปรก ดิลกภพบพิตร

พระพุทธชินสีห์ฯ ปางนาคปรก ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารด้านทิศตะวันตกมุขหน้า (ทิศประจิม) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงบรรจุพระบรมธาตุ  ๓๐ องค์ ซึ่งอัญเชิญมาจากพระบรมมหาราชวัง แล้วโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพุทธบัลลังก์เป็นพญานาคเจ็ดเศียรขดสี่ชั้นภายใต้ต้นจิก นอกจากนี้ยังมีข้อความปรากฏในศิลาจารึกวัดพระเชตุพนฯ ว่า

“….. ครั้นเสร็จการฉลองพระอารามแล้ว ภายหลังทรงพระกรุณาให้เชิญพระปฏิมากรทั้ง ๒ ซึ่งสถิตย์อยู่ในพระวิหารฝ่ายทักขิณทิศและประจิมทิศนั้น ขึ้นไปประดิษฐานไว้ ณ พระวิหาร วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ให้เชิญพระปฏิมากรทั้ง ๒ พระองค์ ซึ่งเชิญมาแต่เมืองสุโขทัย น่าตัก ๕ ศอกคืบกับนิ้วหนึ่งเท่ากัน พระองค์หนึ่งทรงพระนามพระพุทธชินราช เข้าประดิษฐานไว้แทนที่ในพระวิหารฝ่ายทักขิณทิศ พระองค์หนึ่งทรงพระนามพระพุทธชินศรี เข้าประดิษฐานไว้แทนที่ในพระวิหารฝ่ายประจิมทิศ …..”  สำหรับพระนามทั้ง ๒ น่าจะเลียนอย่างพระนามพระพุทธชินราชและพระพุทธชินศรีเมืองพิษณุโลกนั้นด้วย

img_6957

Wat Pho, Bangkok

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

p10402791

img_6956

111035344

p1040279

3517032209_3990ab964c_o

4368473351_b0ec092b31_odg

6226096622_14548866d7_o

Wat Pho Buddha

31019399.07WatPoBuddhawnaga1

5623000545_708d51f9ca_o

5295092114_318927917e_o

57501553.19WatPoBnagaXCUTH.jpg

6038518565_64040460a9_o

6225574591_67da7d4c22_o 00000

6093012340_41998ddde4_o

5174631724_fb8f9182a0_o